Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę kompleksu połączonych budynków biurowych wraz z garażami podziemnymi. Inwestycja posiada dwie kondygnacje podziemne garażowe na łączną ilość 468 samochodów. Na poziomach podziemnych mieszczą się również pomieszczenia techniczne, zbiornik retencyjny i hydrantowy. Powyżej poziomu terenu zespół podzielony jest na następujące elementy: spółka A jest zespołem 2 budynków o wysokości 7 i 12 kondygnacji, spółka B ma 7 kondygnacji a spółka C jest zespołem budynków o wysokości 4 i 5-ciu kondygnacji.

 

 

Budynki tworzą ciąg zabudowy wzdłuż ulicy wewnętrznej. Z każdego budynku dostępny jest otwarty wewnętrzny ogród na gruncie naturalnym. Wielokondygnacyjne hole wejściowe pełnią funkcję reprezentacyjną. Są granicą między przestrzenią pół-publiczną (placami) i prywatną (park) spółki.

 

Na kondygnacji parterowej przewidziane są dostępne poprzez hol główny pomieszczenia: centrum konferencyjne zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku spółki A. Centrum jest dostępne z holu wejściowego i otwiera się na park. W centrum jest sala na 200 osób z możliwością podziału. Kantyna dla pracowników zlokalizowana jest na parterze przy głównym holu. Kantyna otwiera się na park wewnętrzny. Siłownia zlokalizowana jest na 1 piętrze spółki A w dominancie.

W projekcie przyjęto na kondygnacjach powierzchnie otwarte biurowe – „open space” oraz pomieszczenia biurowe jako wydzielone pokoje. Na najwyższych kondygnacjach dominanty zlokalizowane są gabinety zarządu spółki A.