Komunikację pionową stanowią klatki schodowe i windy. Prowadzą one z kondygnacji podziemnych do kondygnacji +4. Na parterze znajduje się trzydzieści osiem mieszkań, na pierwszym, drugim i trzecim piętrze – po czterdzieści mieszkań, a na czwartym piętrze – czternaście mieszkań. Obrys garażu podziemnego wychodzi poza obrys części nadziemnej obejmując swoim zasięgiem również przestrzeń pod wewnętrznym dziedzińcem.

 

Na płycie garażu znajdują się tereny zielone dla mieszkańców. Budynek posiada cztery naziemne kondygnacje mieszkalne oraz dwie kondygnacje podziemne, na których mieszczą się pomieszczenia techniczne i garaż na dwieście sześćdziesiąt samochodów, w tym siedem miejsc dla osób niepełnosprawnych.