Category


Mieszkaniowe

Sarmacka

Sarmacka

Sarmacka Budynek mieszkalny na ul. Sarmackiej w Warszawie Koncepcja Do parkingu wjeżdża się rampą zlokalizowaną w południowo-zachodnim krańcu terenu inwestycji. Na dolnym końcu rampy znajduje się brama wjazdowa. Wejścia do klatek umieszczone są na elewacjach: południowej, południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północnej. Wejście znajduje się na poziomie terenu.

Augustówka

Augustówka Zabudowa usługowo – mieszkaniowa w Augustówce Koncepcja Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub loggie, natomiast mieszkania na parterze obszerne ogródki. Pod budynkami zaprojektowano wspólny garaż podziemny ze 152 miejscami postojowymi. W garażu znajdują się również pomieszczenia techniczne, oraz pomieszczenie na odpady.

Życzliwa

Życzliwa Budynek mieszkaniowy na ul. Życzliwej w Warszawie Koncepcja Wejście jest wyniesione względem poziomu drogi wewnętrznej o 3,5 m. Komunikację pionową stanowią klatki schodowe i windy. Prowadzą one z kondygnacji podziemnych do kondygnacji +4. Na parterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze budynku znajduje się po dziewiętnaście mieszkań, a na czwartym piętrze – siedemnaście mieszkań...

Green Mokotów etap 7

Green Mokotów etap 7 Budynek mieszkalny na ul. Sikorskiego w Warszawie Koncepcja Green Mokotów Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 11,00 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki), co klasyfikuje go jako budynek niski (N). Budynek posiada trzy naziemne kondygnacje mieszkalne, z czego pierwsza jest w..

Green Mokotów etap 6

Green Mokotów etap 6 Budynek mieszkalny na ul. Sikorskiego w Warszawie Koncepcja Green Mokotów Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 11,00 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki), co klasyfikuje go jako budynek niski (N). Budynek posiada trzy naziemne kondygnacje mieszkalne, z czego pierwsza jest w..
Green Mokotów etap 3

Green Mokotów etap 3

Green Mokotów etap 3 Budynek mieszkalny na ul. Sikorskiego w Warszawie Koncepcja Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 11,00 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni attyki), co klasyfikuje go jako budynek niski (N). Budynek posiada trzy naziemne kondygnacje mieszkalne, z czego pierwsza jest w połowie przeznaczona..
Milczańska

Milczańska

Milczańska Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Milczańskiej w Poznaniu Koncepcja Skrzydło zachodnie z mieszkaniami zorientowanymi wschód – zachód zaprojektowano w układzie korytarzowym, obsługiwanym przez 2 klatki schodowe. Natomiast skrzydło północno – zachodnie, zachodnie i południowe z 6 klatkami schodowymi zaprojektowano w klasycznym układzie klatkowym, wykorzystującym powtarzalne moduły mieszkań. Wszystkie klatki schodowe będą dostępne z..
Tyniecka

Tyniecka

Tyniecka Budynek mieszkalny na ul. Tynieckiej w Warszawie Koncepcja Budynek będzie zasilany w energię zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Na etapie opracowania koncepcji warunki nie zastały wydane. Po uzyskaniu warunków projekt zostanie uszczegółowiony w zakresie przyłącza. Źródłem zasilania budynku w wodę będzie projektowany przewód wodociągowy zasilany z..