Pokoje hotelowe umiejscowione są na 3 najwyższych kondygnacjach budynku. Ze względu na kształt części hotelowej otrzymują maksymalne możliwe nasłonecznienie oraz w widoki na okalające tereny zielone. Pokoje występują w podstawowej powierzchni 23,3 m2 (51 pokoi). Przewidziano możliwość przekształcenia części jednostek w niestandardowy pokój hotelowy, np. pokój dla alergika, pokój fitness z możliwością wstawienia prywatnego sprzętu do ćwiczeń (np. cykloergometr) lub stołu do masażu, rehabilitacji, pokój długopobytowy (dodatkowa przestrzeń użytkowa), pokój dla rodziny (1 łóżko podwójne + 1 łóżko pojedyncze). Projektowany budynek przystosowano do użytku dla osób niepełnosprawnych.

Dla całego zaproponowano prostą elewację pokazującą podział na funkcje sanatoryjną oraz hotelową służące za bazę do wypoczynku po sanatoryjnych zabiegach. Połączenia istniejącego i projektowanego budynku w elewacji zaprojektowano z powtarzalnych balkonowych paneli drewnianych wykonanych z lokalnego drzewa. Częściowo transparętną część zabiegów sanatoryjnych zaprojektowano aby gabinety zabiegowe miały naturalne doświetlenie i zapewniały kontakt wzrokowy z otaczającymi walorami przyrodniczymi.

Uproszczona forma, urozmaicony detal i kompleksowa wizja całości projektowanego założenia stanowi efektowną, jasną i przyjazną przestrzeń rekreacyjną.
Wszystkie elementy planowane w ramach założenia spełniają warunki dotyczące min. intensywności zabudowy, nieprzekraczalnych linii zabudowy, określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni dla projektowanego obszaru.

Obsługę komunikacyjną inwestycji przewidziano z dwóch stron. Wykorzystanie istniejącego parkingu znajdującego się od południowo wschodniej budynku i dojazd dla dostaw do istniejącej rampy i zjazdu na poziom -1 od strony północno wschodniej. W bezpośrednim sąsiedztwie sanatorium przewidziano miejsca postojowe dla autokarów oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Ruch pieszych na terenie będzie się odbywał swobodnie wokół budynków, po całej powierzchni. Projektowany budynek połączono utwardzonymi ścieżkami z zejściem nad jezioro Necko i parkiem otaczającym budynek od północnego wschodu. W parku przewidziano urządzenia rekreacyjny wspomagające odnowę sanatoryjną. Budynek zaprojektowano jako w pełni dostępny i przyjazny osobom niepełnosprawnym. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z wind przystosowanych do ich potrzeb.

Zdjęcia z realizacji