Biurowiec PFHBIPM

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2016
Status
Projekt koncepcyjny
Powierzchnia
2 500 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Biurowiec PFHBIPM
Budynek siedziby biura PFHBIPM

Koncepcja

Proponowany budynek siedziby Biura Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wraz z towarzyszącym założeniem ogrodowym i terenowym pawilonem, zaprojektowano z dbałością o wykorzystanie istniejących możliwości terenu i wydobycie jego krajobrazowego potencjału. Istotą założeń projektowych jest chęć możliwie najlepszego osadzenia budynków w lokalnym kontekście i stworzenie przestrzeni o wysokiej jakości, w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju i nurtu architektury ekologicznej, mające na celu wsparcie wizerunku PFHBiPM jako instytucji pro-ekologicznej i świadomej społecznie.

Czterokondygnacyjna, niepodpiwniczona, prostopadłościenna bryła biurowca, usytuowana jest prostopadle do drogi dojazdowej 8KD, na osi działki, dzieląc ją funkcjonalnie na dwie strefy: reprezentacyjno – rekreacyjną od strony północnej i parkingowo – zapleczową od strony południowej.

Przed nowoprojektowanym budynkiem zlokalizowano niewielki parking dla gości oraz rozległe założenie ogrodowe wsparte dodatkową funkcją usługową, w postaci wolnostojącego pawilonu kawiarnianego. Ten parterowy pawilon o powierzchni 160 m2 – dostępny z dróg 3KL oraz 8KD – usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu. Ma za zadanie wesprzeć funkcjonalnie obiekt biurowy programem kawiarni, uczęszczanej przez regularnych pracowników biura oraz mieszkańców okolicznych osiedli. W czasie dużych konferencji i zebrań będzie on stanowił doskonałe miejsce nieformalnych spotkań w porze lunchu lub zapewni catering do strefy konferencyjnej w budynku głównym.

Zakłada się, że pawilon może być zarządzany przez zewnętrznego operatora i funkcjonować niezależnie od głównego budynku. Jego obecność pozwoli także lepiej wpisać lokalizację Biura wraz z jej ogrodem w życie miasteczka i w swobodny sposób zapewni rozpoznawalność Federacji i jej siedziby.

Ogród rozciągający się pomiędzy budynkiem Biura i pawilonem kawiarni w założeniu nie jest jedynie funkcją towarzyszącą dla obiektu, ale samodzielnym, ważnym dla okolicy bytem, mogącym stanowić lokalną atrakcję i rozpoznawalny element inwestycji.Jego zagospodarowanie zieleni przyjęło formę regularnych, geometrycznych podziałów, podzielonych ortogonalną siecią ścieżek i chodników, pośród których rozplanowano elementy małej architektury, stwarzające kontekst do wypoczynku lub spotkań towarzyskich. Forma i roślinność ogrodu są inspirowane otaczającymi budynek łąkami i pastwiskami, które stanowią także nawiązanie do działalności Federacji. Przechodząc przez ogród, użytkownicy mają mieć wrażenie przechadzki po naturalnej łące, jednak z wszystkimi zaletami zorganizowanej przestrzeni parkowej: oświetleniem, utwardzonymi ścieżkami, ławkami i małą architekturą. Zaplanowano zachowanie istniejącego drzewostanu, ale również kilka obszarów nowych nasadzeń, m.in. przy projektowanym pawilonie czy w strefie za budynkiem, dla rozdzielenia grup parkingów. Przewiduje się zastosowanie zieleni łatwej w utrzymaniu, m.in. popularnych lokalnie drzew, krzewów, traw, kwiatów i zbóż.

Parkingi dla pracowników biura oraz strefa zapleczowa budynku usytuowane zostały od strony południowej i dostępne są z drogi dojazdowej 8KD. Dla budynku przewidziano łącznie 60 miejsc parkingowych regularnych i 4 miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z puli projektowanych miejsc parkingowych, 14 zlokalizowanych zostało w strefie parkingu gościnnego, od strony fasady frontowej, w tym 2 dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca usytuowano na parkingu zlokalizowanym w południowym krańcu działki w strefie oddzielonej od ogrodu budynkiem Biura.

Głównym założeniem projektowym dla budynku biura Federacji było utworzenie komfortowej przestrzeni pracy i spotkań. Środki przyjęte do realizacji tego celu miały być oszczędne i maksymalnie efektywne. Oszczędność formalna pozwoli na przeniesienie nacisku na wysoką jakoś zastosowanych materiałów i detali.

Projektowany biurowiec ma formę wydłużonego, czterokondygnacyjnego, dwutraktowego prostopadłościanu, skierowanego frontową, „otwartą” elewacją ku północy. Trakty funkcjonalne obiektu o szerokości 5.4m w osiach konstrukcyjnych, zaprojektowane zostały dla optymalnego dostępu światła dziennego i efektywnego przewietrzania przestrzeni pracy. Wysokość kondygnacji w świetle przyjęto 3m, korytarze obsługujące przestrzenie biurowe mają szerokość 1.8 m i wysokość w świetle 2.75 m. Na dachu obiektu przewidziano dodatkową strefę techniczną, ukrytą w „fałszywej” kondygnacji i przesłoniętą kurtynową elewacją z żaluzji. Pozostała część dachu została wykorzystana na taras dostępny dla pracowników i gości budynku, który oferuje dodatkowo punkt widokowy na ogród przed budynkiem i okoliczne tereny.

Fasady i podziały wewnątrz budynku rozplanowane zostały na modularnej siatce o module 1.35m – charakterystycznym dla obiektów biurowych i pozwalającym na elastyczne kształtowanie pomieszczeń. Zastosowanie modularnej siatki umożliwia także łatwe zmiany aranżacji wnętrz w przyszłości – możliwe będą także konfiguracje typu open space. Materiałem dominującym w zewnętrznym wykończeniu budynku jest drewno naturalne w obramowaniach z prefabrykowanych elementów betonowych.

Rozwiązania fasady południowej podyktowane zostały jej widocznością – oglądana będzie ona zazwyczaj w zbiegu perspektywicznym, stąd zastosowane na elewacji panele drewniane układane są pod kątem w kierunku strefy wjazdowej i drogi dojazdowej do parkingów, generując dynamiczny wizerunek elewacji dla widza poruszającego się wokół obiektu. Fasada ta wyposażona została również w żaluzje zewnętrzne dla efektywnego kontrolowania penetracji wnętrza budynku światłem słonecznym. Gęste podziały południowej fasady odzwierciedlają strukturę pomieszczeń wewnątrz. Wielkość okien dostosowana została do programu obiektu: pokoje biurowe wyposażone są w okna na wysokość kondygnacji, pokoje magazynowe i archiwa posiadają okna na wysokości 2m, okna klatki schodowej dostosowane są do poziomu spoczników schodów, natomiast pomieszczenia techniczne pozostawiono bez okien. Na kondygnacji technicznej przewidziano ponadto otwory bez przeszkleń, przekryte jedynie zewnętrznymi żaluzjami. Ciemny kolor aluminiowych elementów fasady w połączeniu z ciepłym rysunkiem drewna i ramą z surowego betonu, dają wrażenie nawarstwienia i generują interesującą tektonikę, podkreślaną południowym światłem słonecznym.
Forma elewacji północnej, będącej swoistą wizytówką miejsca, jest bardziej otwarta, ułożona w rozpoznawalną kompozycję pionowych i poziomych podziałów. Jej rysunek nawiązuje do charakterystycznych podziałów polskich pól i pastwisk. Wielkości okien odzwierciedlają układ funkcjonalny pomieszczeń wewnątrz – gabinety dyrektorskie i duże pokoje pracowników podkreślone są w fasadzie większymi modułami. Wszystkie przestrzenie biurowe otrzymują niezakłócony widok ogrodu oraz doskonałą jakość światła dziennego – północna fasada nie jest narażona na przegrzewanie i naświetlanie bezpośrednim światłem słonecznym. Obramowania okien wykonane z paneli drewnianych ułożonych pod kątem, podkreślają otwarcia i skrywają grubości wewnętrznych podziałów międzykondygnacyjnych i międzylokalowych. Dzięki swojej głębokości, fasada generuje dynamiczny widok dla obserwatorów poruszających się wokół obiektu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku fasady południowej.

Istotnym elementem każdego budynku użyteczności publicznej jest strefa wejściowa, której jakość decyduje o odbiorze całości projektu. Hol w projektowanym obiekcie rozwiązany został jako przestronna, dwukondygnacyjna przestrzeń, w której wnętrzu przeplatają się motywy naturalnego, drewnianego wykończenia nawiązujące do fasad zewnętrznych, ciemnego kamienia, aluminium i jasnych ścian powierzchni biurowych. Wokół tej przestrzeni zorganizowana została główna funkcja reprezentacyjna obiektu, w postaci dużej sali konferencyjnej przeznaczonej dla ok. 80 osób i kameralnej strefy kuchennej, pełniącej funkcję foyer dla strefy konferencyjnej. Sala konferencyjna rozciąga się na wysokość dwóch kondygnacji, dla poprawienia jej walorów klimatycznych i akustycznych w czasie dużych zgrupowań. Sala konferencyjna stanowi odrębną strefę pożarową w budynku i posiada własne drzwi ewakuacyjne, prowadzące na zewnątrz obiektu. Strefy publiczne na parterze są obsługiwane przez strefy pomocnicze czyli pomieszczenia ogólnodostępnych sanitariatów, szatni i magazynów. Ponadto na kondygnacji przyziemnej umiejscowiono większość pomieszczeń administracyjnych – od strony elewacji frontowej i technicznych, od strony elewacji południowej. Na parterze budynku zlokalizowane zostały również pomieszczenia przyłączy mediów.

Piętra od +1 do +3, to kondygnacje o typowo biurowym charakterze i układzie, z główną komunikacją umiejscowioną wzdłuż osi budynku. Trakty biurowe rozplanowano w orientacji północ – południe, z przestrzeniami pracy umiejscowionymi głównie od strony północnej. W południowym trakcie zlokalizowano większość pomieszczeń pomocniczych (gospodarczych, technicznych i magazynowych), klatki schodowe, sanitariaty, aneksy kuchenne i trzon windowy. Dodatkową przestrzenią wspólną obiektu jest dostępny dla pracowników, przestronny taras na dachu budynku.

Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, przewidziano miejsca parkingowe, toalety dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się na każdym piętrze, a także drzwi bezprogowe o minimalnej szerokości 90 cm w świetle przejścia w całym budynku.

Wnętrze budynku w strefie wejściowej utrzymane w stonowanym stylu, łączącym naturalne materiały z klarowną formą przestrzeni. Posadzki w strefie reprezentacyjno – konferencyjnej wykonane z ciemnego kamienia naturalnego. W strefach biur zastosowano systemowe podłogi podniesione z klapami rewizyjnymi, wykończone wysokogatunkową wykładziną dywanową w kolorze szarym. Ściany tynkowane, malowane na kolor biały, z elementami detalu drewnianego, nawiązujące stylem i kolorem do drewna użytego na elewacji. Wnętrza pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wykończone zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający utrzymanie ich w czystości, z zastosowaniem okładzin z płytek ceramicznych i wyposażone w urządzenia spełniające obowiązujące normy użytkowania.