Galeria Olsztyn Główny

Lokalizacja
Olsztyn
Rok
2015
Powierzchnia
35 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

Galeria Olsztyn Głowny
Centrum komunikacyjno usługowe w Olsztynie

Koncepcja

Projektowany budynek łączy w sobie funkcje: komunikacyjną, handlowo-usługową oraz biurową. Głównym celem projektu jest połączenie nowego budynku z NDK i NDA, poprzez włączenie obu dworców do całości założenia i stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Bardzo istotna w koncepcji obiektu jest optymalizacja rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powiązanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny układ.
W projekcie zrezygnowano z części podziemnej, założono komunikację pieszą na poziomie terenu oraz kładki rozciągającej się ponad peronami dworca. Takie rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla użytkowników oraz pozwala obniżyć koszty budowy inwestycji.

Projekt stanowi jedną rozbudowaną bryłę o zróżnicowanym charakterze. Każda funkcja została wyodrębniona i podkreślona w projekcie elewacji, ale zadbano o spójny wyraz całego założenia. W skład projektowanego budynku wchodzą: dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, galeria handlowa, biurowiec oraz kładka ponad peronami. Pomimo tak rozbudowanej struktury funkcjonalnej, udało się uzyskać dobrze działający obiekt.

Główną część budynku tworzą trzy kondygnacje nadziemne, w której mieszczą się dwie kondygnacje handlowo-usługowe z atrakcyjną przestrzenią komunikacyjną oraz dwa poziomy parkingów nad galerią (jeden na dachu). Nad niższą częścią góruje bryła budynku, będąca dominantą krajobrazowo – wysokościową (10 kondygnacji – 40m), która mieści sześć kondygnacji powierzchni biurowej. Wysokości obu części obiektu spełniają wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Trzykondygnacyjna część handlowo-komunikacyjna ma wysokość 16m i jest niższa od dopuszczalnych pięciu kondygnacji i 25 metrów. Uzyskana kubatura w pełni zaspokaja potrzeby obiektu o tej funkcji. Część biurowa, będąca dominantą ma, zgodnie z założeniami planu, wysokość 40m. Budynek zaprojektowano z niemal maksymalnym wykorzystaniem dopuszczalnych linii zabudowy wyznaczonych przez obowiązujący MPZP, a współczynnik intensywności zabudowy wynoszący ok. 3,2 mieści się w dopuszczalnym przedziale tj. 1,5-4,0. Mimo, że całość założenia tworzy jedną, spójną bryłę, istnieje możliwość etapowania inwestycji i realizacji Nowego Dworca Kolejowego niezależnie od pozostałych funkcji.

Bryłę i wnętrza Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zaprojektowano w taki sposób, aby osoby korzystające z poszczególnych funkcji miały zapewniony dogodny dostęp do dedykowanych im przestrzeni. Mimo ścisłej relacji planowanych przestrzeni, każda z części może funkcjonować niezależnie od pozostałych – do każdej funkcji zapewnione są oddzielne wejścia z zewnątrz. Dostęp do NDK przewidziano z placu przed budynkiem, do NDA od strony ulicy Lubelskiej, a dwa odrębne wejścia do biur znajdują się po dwóch stronach budynku, każde z nich wyposażone jest we własne lobby z recepcją.

Powiązanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny i intuicyjny układ uzyskano dzięki stworzeniu wewnętrznego placu – atrium, który stanowi zadaszoną kontynuację miejskiego placu dworcowego. Atrium, ze względu na swoje położenie, pełni również rolę łącznika pomiędzy wszystkimi funkcjami Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.

Istotnym połączeniem pieszym jest ciąg komunikacyjny wewnątrz galerii handlowej łączący oba dworce. Dzięki takiemu rozwiązaniu komunikacja pomiędzy tymi obiektami odbywa się bez konieczności wychodzenia z budynku, a droga pasażera została znacznie skrócona.
Plac Dworcowy w projekcie ma funkcję spoiwa łączącego budynek z miastem. Wprowadzono tu rozwiązania, które pozwolą uczynić go atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu zarówno dla podróżnych, jak i dla mieszkańców Olsztyna. Zaprojektowano tam tereny zieleni, tafle wody z fontanną, ławki, kawiarniane ogródki i stację rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarzeń kulturalnych, na przykład plenerowych wystaw.

Teren inwestycji jest bardzo dobrze połączony komunikacyjnie z miastem – w jego bezpośrednim otoczeniu, poza dworcem kolejowym i autobusowym, znajduje się wielostanowiskowy zespół przystanków autobusów miejskich oraz przystanek linii tramwajowej. Wzdłuż budynku, ulicami Lubelską i Partyzantów, biegnie ścieżka rowerowa. Na placu przed obiektem zaplanowano parking, w tym typu kiss and ride, dla kierowców indywidualnych oraz parking rowerowy. Parking dla klientów galerii i pracowników biur znajduje się w budynku na poziomie +3 i na dachu.

Projekt zakłada połączenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z dzielnicą Zatorze kładką pieszą nad torami. Kładka połączona jest z peronami za pomocą wind, schodów ruchomych prowadzących w dwie strony oraz schodów tradycyjnych.