Izba Skarbowa w Poznaniu

Lokalizacja
Poznań
Rok
2014 - 2016
Status
W realizacji budowlanej
Powierzchnia
20 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Izba Skarbowa w Poznaniu
Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu

Koncepcja

Budynek będzie siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Izby Skarbowej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.
W budynku zaprojektowano pokoje biurowe, sale szkoleniowe, sale obsługi, punkt kasowy, pokoje gościnne, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, pomocnicze, techniczne, magazyny, garaż podziemny. Wszystkie pomieszczenia w budynku są związane z funkcjonowaniem znajdujących się w budynku instytucji.

Działka przeznaczona pod budowę Zespołu Jednostek Skarbowych (ZJS) w Poznaniu znajduje się przy ul. Dolna Wilda / Chłapowskiego. Na działkach graniczących z projektowanym terenem od południa, znajduje się istniejący budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego (PUS) wraz z miejscami parkingowymi, działka jest zagospodarowana.

Działka, na której zostanie zlokalizowany nowoprojektowany budynek, nie jest zagospodarowana, porasta ją nieuporządkowana zieleń. Otoczenie działki od strony północnej i południowej stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, zlokalizowane przy ul. Chłapowskiego i Krzyżowej, a od strony zachodniej (ul. 28 Czerwca 1956 r.) działka graniczy z terenem Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego.

Zaprojektowany budynek posiada 1 kondygnację podziemną i 5 kondygnacji naziemnych. Budynek od wysokości I piętra jest podzielony na trzy, 4-kondygnacyjne segmenty o jednakowej wysokości, zróżnicowane pod względem powierzchni (segmenty A, B i C), połączone ze sobą na poziomie parteru jednokondygnacyjnymi łącznikami Ł1 i Ł2.

W piwnicy budynku zaprojektowano garaż podziemny na 96 miejsc parkingowych oraz magazyny, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenia obsługi – ogólnodostępne dla petentów, oraz pomieszczenia szkoleniowe i zespół pokoi gościnnych. Pozostałe kondygnacje mieszczą pokoje biurowe i towarzyszące im pomieszczenia techniczne, sanitarno-higieniczne i socjalne. Budynek został zaprojektowany z układem głównej konstrukcji nośnej żelbetowej, monolitycznej, z elementami prefabrykowanymi (stropy Filigran, biegi schodowe). Dach nad całym budynkiem płaski. Nad parterem zaprojektowano naświetla w dachu.

Budynek nie będzie powodować żadnych zjawisk uciążliwych dla środowiska, zdrowia ludzi i dla obiektów sąsiadujących. Eksploatacja budynku nie spowoduje powstawania żadnych ścieków technologicznych, odpadów technologicznych, nie wymaga używania wody na cele technologiczne, nie powoduje powstawania ponadnormatywnego hałasu i emisji spalin. Gromadzenie odpadów stałych w standardowych pojemnikach, opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo usług komunalnych, stosowana jest segregacja odpadów. Obszar oddziaływania budynku na otoczenie zamyka się w granicach działki.

Budynek Zespołu Jednostek Skarbowych zlokalizowany przy ul. Dolna Wilda będzie siedzibą trzech odrębnych jednostek funkcjonalnych – Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Forma architektoniczna budynku odzwierciedla opisany powyżej podział poprzez zlokalizowanie poszczególnych jednostek w 3 odrębnych modułach – blokach, połączonych w parterze łącznikami. Bloki mają podobne gabaryty i wykończenie (rytm jasnych pilastrów międzyokiennych), w parterze ich połączenie dodatkowo wyodrębnia poszczególne jednostki poprzez zastosowanie kontrastowego materiału wykończenia łączników (ciemne szkło i kamień). Budynek stoi w bezpośrednim sąsiedztwie budynku PUS (Pierwszego Urzędu Skarbowego), do którego nawiązuje wysokością.

Budynek Zespołu Jednostek Skarbowych podzielony jest na 3 główne przestrzenie zróżnicowane pod względem funkcjonalnym – kondygnację podziemną, parter oraz piętra powtarzalne.

Parter budynku jest najbardziej zróżnicowany pod kątem funkcjonalnym. Zawiera strefę wejściową, pomieszczenia przeznaczone dla obsługi petentów (wraz z pomieszczeniami biurowymi), część konferencyjną oraz część hotelową (4 pokoje wraz z toaletami i pomieszczeniami techniczno-socjalnymi). Pełni ona również funkcję strefy zarządzania kryzysowego. Na parterze znajdują się również funkcje dodatkowe jak kiosk, ksero oraz bufet.

 

Poszczególne strefy są skomunikowane wewnątrz budynku oraz mają odrębne wejścia z zewnątrz, co pozwala na ich użytkowanie również poza godzinami pracy urzędu (w szczególności dotyczy to części konferencyjnej oraz hotelowej).

Kondygnacja podziemna mieści garaż dla 96 pojazdów (w tym miejsca postojowe spełniające wymogi miejsc dla niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia magazynowe (w części wyposażone w regały archiwizacyjne) i pomieszczenia techniczne (pomieszczenia elektryków, rozdzielnie itp.).

Kondygnacje powtarzalne (K1-K4) mieszczą pomieszczenia biurowe (zróżnicowane pod względem powierzchni i ilości zatrudnionych osób), sale konferencyjne i szkoleniowe oraz, w części centralnej każdego segmentu, zaplecze magazynowo – techniczne wraz z pomieszczeniami sanitarno-socjalnymi, klatką ewakuacyjną i dźwigiem osobowym. Każdy z segmentów na przynajmniej jednej kondygnacji posiada wydzieloną strefę dla dyrektora (oraz vice-dyrektorów) jednostki wraz z sekretariatem, węzłem sanitarnym oraz poczekalnią.

Wejścia do budynku dla urzędników oraz petentów i innych osób korzystających ze zlokalizowanych wewnątrz funkcji znajdują się na poziomie parteru. Dodatkowe wejście techniczne znajduje się na poziomie piwnicy, na północnej fasadzie budynku. Pośrednim sposobem na dotarcie do obiektu jest wejście z poziomu piwnicy – schodami lub windą. Główne wejście do obiektu znajduje się w fasadzie wschodniej, od ul. Dolna Wilda, w części segmentu B. Poszczególne wejścia znajdują się w fasadach północnej, zachodniej i południowej Na poziomie parteru ewakuacja z trzech klatek schodowych budynku poprowadzona jest na zewnątrz budynku możliwie najkrótszą drogą.

Wszystkie fasady charakteryzują się rytmicznym podziałem utworzonym przez pionowe pasy (pilastry).
W części parterowych łączników między trzema głównymi bryłami/ segmentami zaproponowano ciemną kolorystykę. Pilastry zaprojektowano z okładziny kamiennej (bazalt łupany) mocowanej na ruszcie stalowym. W pasach z oknami zastosowano panele szklane LACOBEL w kolorze RAL 7016.
Elewacja wyższych części budynku ma fasadę inną, niż łączniki. Zaprojektowano pilastry ocieplone wełną mineralną o gr. 15 cm i pokryte okładziną z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9016 (biel), mocowane na ruszcie stalowym. Pilastry wysunięte są względem lica elewacji o 20 cm. W pionowych pasach, w których znajdują się okna, pomiędzy zestawami szklanymi zaprojektowano docieplenie w postaci wełny mineralnej o gr. 15 cm z warstwą wykończeniową w postaci tynku w kolorze RAL 7016 (antracyt). Pomieszczenia i urządzenia techniczne znajdujące się na dachu budynku są wycofane względem fasady i otoczone lamelami technicznymi dźwiękoszczelnymi w kolorze RAL 9016 (biel).