Jerozolimskie Business Park

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2012
Status
Konkurs, I nagroda
Powierzchnia
11 400 m²
Zakres
Koncepcja wielobranżowa

Jerozolimskie Business Park
Budynek biurowy przy Al. Jerozolimskich

Koncepcja

Budynek zlokalizowany jest na wydzielonym fragmencie działki o powierzchni 3 595 m2 (powierzchnia całkowita działki przed wydzieleniem – 8 330 m2) przy Al. Jerozolimskich 146 w Warszawie. Działka jest własnością inwestora. Budynek zaprojektowano jako średniowysoki – 6 kondygnacyjny (+kondygnacja techniczna), składa się z 2 skrzydeł, zlokalizowanych wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz wzdłuż wschodniej elewacji CH Reduta. W podziemiu zaprojektowano dwie kondygnacje garażu. Obsługa komunikacyjna planowana jest od ul. Włochowskiej i od ul. Na Bateryjce dodatkowo zgodnie z MPZP możliwa jest obsługa przy pomocy pasa odbarczającego Al. Jerozolimskich.
Zespół biurowy JBP Budynek E posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz obudowę akustyczną urządzeń instalacyjnych na dachu. Pod względem pożarowym traktowany jest jako średniowysoki.
Projektowany budynek przeznaczony jest w całości na funkcję biurową. W poziomie przyziemia przewiduje się możliwość funkcjonowania usług.
Wejście główne dostępne z poziomu terenu zaprojektowano od strony Al Jerozolimskich (jezdnia odbarczeniowa). Wejście pomocnicze zlokalizowane jest od strony dziedzińca (od strony północnej).

Komunikację pionową zapewnia zespół 2 wind oraz klatka schodowa zlokalizowana w formie trzonu komunikacyjnego w centralnej części budynku. Układ funkcjonalny kondygnacji biurowych zaprojektowany został w systemie modularnym opartym na osi podstawowej 1,35m. Istotą tego układu jest rastrowy podział powierzchni biurowych zrealizowany poprzez analogiczne ukształtowanie ich w stosunku do osiowego podziału elewacji. Układem objęty jest system instalacji grzewczej, wentylacyjnej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej co zapewnia wysoką elastyczność podziału funkcjonalno-przestrzennego poszczególnych jednostek biurowych. Budynek zaprojektowany został w dwutraktowym biurowym układzie przestrzennym, z poszerzeniem części centralnej w skrzydle budynku zlokalizowanym wzdłuż Al. Jerozolimskich.

Na rzutach kondygnacji biurowych pokazano przykładową aranżację powierzchni biurowej z podziałem na możliwe jednostki najmu. Możliwe jest także zastosowanie biura otwartego typu „open space” bądź łączenie sąsiadujących jednostek najmu w jedną większą z jednoczesnym zachowaniem wymogów dotyczących ewakuacji i zaplecza socjalno-sanitarnego.

W centralnej części poszczególnych budynków przewidziano zespoły pomieszczeń socjalno – sanitarnych z możliwością wariantowego ich ustawienia w zależności od podziału jednostek najmu.
Na parterze – w części ogólnodostępnej – planuje się umieścić powierzchnie usługowe (wariantowo powierzchnie te mogą być wykorzystywane jako przestrzeń biurowa) pomieszczenie ochrony i BMS. Zaprojektowany budynek posiada dwie kondygnacje podziemne mieszczące garaże. Wjazd do garaży znajduje się od północnej strony budynku i odbywa się projektowaną rampą. Oprócz stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych w podziemiach zlokalizowano również pomieszczenia techniczne: trafostacje, węzeł cieplny, wentylatornie pożarowe, magazyny techniczne i inne pomieszczenia pomocnicze. Kondygnacje garażowe połączone są komunikacją pionową (windy, klatka schodowa) z parterem budynku oraz wyższymi piętrami.

W budynku zastosowano dwa rodzaje elewacji: Typ A: Elewacja wykonana z okładziny Alucobond koloru białego lub blachy aluminiowej 3 mm (wybór wariantu w trakcie dalszych faz projektu), oparta na żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Elewacja o odporności minimum E30. Typ B: Elewacja szklana, dwuelementowa z elementami pełnymi o powierzchni maksymalnie 30% przeszklenia.

Elewację typu A zastosowano na fasadach od strony Al. Jerozolimskich, od strony CH Reduta oraz od strony wewnętrznego dziedzińca. Elewację typu B zastosowano na szczytowych elewacjach budynku. Elewacje projektowanego budynku charakteryzują się wysokim poziomem architektury i starannym detalem architektonicznym, dzięki czemu zespół biurowy ma szansę stać się elementem porządkującym otaczającą chaotyczną przestrzeń urbanistyczną. W części budynku położonej od strony Al. Jerozolimskich, ze względu na zaakcentowanie wejścia zastosowano wycofanie elewacji 1 kondygnacji.

Zapewnienie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. W celu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, zastosowano następujące rozwiązania projektowe: