Muzeum J. Piłsudskiego

image description
Lokalizacja
Sulejówek
Rok
2016-2019
Status
Zrealizowany
Powierzchnia
22 022 m² (całkowita)
5 878 m² (użytkowa)
Zakres
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Muzeum Józefa Piłsudskiego
Wielofunkcyjny obiekt kultur położony w malowniczym Sulejówku

Koncepcja

Budynek muzealny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu ma na celu nie tylko upamiętnienie postaci Marszałka przez wystawy stałe i działalność edukacyjną, ale również dopełnienie oraz wkomponowanie się w otaczający krajobraz zabytkowych dworków.

Autorami koncepcji architektonicznej, rozwijanej przez nas podczas całego procesu projektowego od etapu projektu budowlanego po odbiory, są Radosław Kacprzak i Krzysztof Jaraczewski.

Projekt stawia na spójną integrację z otaczającym krajobrazem. Większość kubatury budynku, stanowiąca przede wszystkim część wystawowo-edukacyjną, została zrealizowana pod ziemią, co pozwoliło na zachowanie skali i charakteru zabytkowego otoczenia. Jednocześnie, powierzchnia nadziemna, obejmująca główną strefę wejściową oraz część biurowo-administracyjną, została zaprojektowana tak, by nie dominować nad sąsiadującymi zabytkami.

Założenia koncepcyjne zakładały połączenie militarnego rygoru z ciepłem wnętrz, co zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu surowości betonu oraz drewna jako materiału wykończeniowego. Szczególna uwaga została poświęcona betonowi architektonicznemu, który stał się dominującym elementem zarówno w konstrukcji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Unikalna tekstura betonu, uzupełniona przez białe, prefabrykowane bloki betonowe, tworzy spójną i ażurową przesłonę, ukrywającą fasadę i jednocześnie wtapiającą się w otoczenie. Zwrócono również uwagę na szczegóły konstrukcyjne i wykończeniowe, takie jak widoczne odbicie szalunku z drewna iglastego, co dodaje obiektowi unikalnego charakteru.

Hala Wystawy Stałej będąca sercem Muzeum, zlokalizowana na poziomie -14.40 od poziomu terenu, wraz z prowadzącą do niej tzw. schodnią, jest przykładem kreatywnego podejścia do projektowania przestrzeni wystawienniczej. Co więcej, przestrzeń muzealna zaprojektowana została tak, by maksymalnie wykorzystać możliwości edukacyjne i ekspozycyjne. Wielofunkcyjna sala oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak ruchome ścianki działowe, pozwalają na elastyczne dostosowanie przestrzeni do różnorodnych potrzeb.

Prace naszego zespołu nad projektem obejmowały przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacji wykonawczej oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Projektowanie tego unikalnego obiektu wymagało od nas znalezienia równowagi między inspirującą koncepcją architektoniczną, a realiami procesu budowlanego, gdzie nieuniknione są kompromisy. Wyzwaniem było również prowadzenie prac projektowych równolegle z wykonawczymi, co wymagało od nas elastyczności i innowacyjności w rozwiązywaniu problemów.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z jego nowoczesną formą i głębokim szacunkiem dla historii, stanowi wyraz naszego zaangażowania w tworzenie architektury, która pozostaje w pamięci. Jest to przykład, jak nowoczesna architektura może harmonijnie współistnieć z dziedzictwem i tradycją, tworząc przestrzeń, która inspiruje i edukuje.