Pirs zachodni w Gdańsku

Lokalizacja
Gdańsk
Rok
2017 - 2022
Status
Zrealizowany
Powierzchnia
16 268 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt przetargowy
PFU
Nadzór autorski

Pirs zachodni portu lotniczego w Gdańsku
Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą i zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim

Koncepcja

Rozbudowa i rearanżacja Drugiego Terminala pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z rozbudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę pirsu, stanowiącego przedłużenie terminala w kierunku zachodnim. A także, zmianę aranżacji w strefie centralnej kontrolni bezpieczeństwa, hali odbioru bagażu, strefie przylotów Schengen, bagażowni przylotowej, strefie kontroli paszportowej i korytarzu tranzytowym istniejącego budynku oraz budowę placu manewrowego dla autobusów lotniskowych i przebudowę wewnętrznych dróg dojazdowych. W ramach przebudowy terenu otaczającego Terminal 2 zaprojektowano również maszt flagowy przylegający do dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na północ od budynku terminala. Projektując rozbudowę istniejącego Terminala T2 przyjęto, charakterystyczną formę wielopłaszczyznowego zadaszenia oraz stalowej konstrukcji. Forma ta stanowiąca unikalną wartość i rozpoznawalny znak Portu Lotniczego w Gdańsku powinna być głównym punktem odniesienia dla formy nowego pirsu zachodniego. Uznano, że należy kontynuować sposób kształtowania dachu przy jednoczesnym jego uproszczeniu. Zabieg ten korzystny będzie pod względem wizualnym jak i technicznym. W ten sposób uzyskano dach o typowym szedowym układzie, ze świetlikami zapewniającymi odpowiednie nasłonecznienie hali odlotów na piętrze, posadowiony na 5 ramiennych słupach o formie analogicznej do istniejącego terminala.
Pirs Zachodni

Pod względem wizualnym bryła projektowanego budynku będzie stanowiła przedłużenie istniejącego Terminala T2. Przewiduje się zastosowanie układu konstrukcyjnego oraz podziałów zewnętrznej fasady kurtynowej kontynuujących rytm istniejącego budynku. Utrzymano również tą samą kolorystykę i materiały. Pod względem technologicznym, ze względu na rosnące wymagania dotyczące powierzchni manewrowej dla obsługiwanych samolotów, zwiększono rozstaw osiowy pomiędzy zewnętrznymi klatkami schodowymi w stosunku do części istniejącej. Ponadto, zaprojektowano zwiększenie rozstawu słupów konstrukcyjnych, co pozwoli na uzyskanie bardziej elastycznej przestrzeni wewnętrznej. Podobnie bryły zewnętrznych klatek schodowych będą kontynuowały formy zastosowane w Terminalu T2.