Stadion w Olsztynie

Lokalizacja
Olsztyn
Rok
2015 - 2017
Status
Konkurs, I nagroda
Powierzchnia
132 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Dokumentacja PFU
Projekt wykonawczy

STADION W OLSZTYNIE
Stadion miejski w Olsztynie

Koncepcja

Nowy Stadion Miejski w Olsztynie przewidziany jest w miejscu istniejącego i funkcjonującego stadionu. Stadion od strony południowej i południowo – zachodniej otoczony jest Placem Miejskim.

Plac miejski, tereny otaczające stadion oraz dolna część głównych trybun stadionu powstaną w wyniku przemieszczenia mas ziemnych istniejących trybun oraz maksymalnego wykorzystania kubatury ziemi otaczającego ukształtowania terenu. Całe założenie tworzy dynamiczną przestrzeń przywodzącą na myśl krajobraz Warmii w formie geometrycznego uproszczenia naturalnych form tektonicznych oraz jezior wraz z ich dopływami. Plac centralny symbolizuje główny akwen, do którego naturalnymi ścieżkami dopływają tłumy kibiców oraz mieszkańców Olsztyna podczas imprez masowych.

Część placu od strony Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego łagodnie opada w kierunku stadionu i ma kształt polodowcowej doliny, strefa w bezpośrednim sąsiedztwie trybuny zachodniej stadionu obiera z kolei kształt przypominający warmińskie jezioro otoczone pagórkami. Wszystkie elementy połączone są systemem ścieżek.
Wymienione elementy zagospodarowania przestrzeni Placu Miejskiego uzupełnione są funkcjami rekreacyjnymi oraz sportowymi. Elementy małej architektury nawiązują do stylistyki placu. Plac pokryty jest płytami betonowymi w 3 różnych odcieniach szarości. Wnikają w niego formy zieleni, podobnie jak szuwary przy brzegach jezior.

Główna promenada stadionu, a tym samym strefa wejścia na trybuny przeznaczona dla zwykłych kibiców znajduje się na poziomie ul. Leonharda, a więc ok. 3,5 m powyżej poziomu Placu Miejskiego.

Oba poziomy połączone są szerokimi schodami oraz rampami terenowymi które służą poza funkcjami komunikacyjnym również jako trybuny umożliwiające obserwację wydarzeń odbywających się na Placu Miejskim oraz na sąsiadujących boiskach. Wejście na trybunę zachodnią przeznaczoną dla widzów kategorii VIP, dziennikarzy oraz drużyn odbywa się z poziomu Placu Miejskiego. Od strony zachodniej znajduje się podjazd oraz parking dla widzów kategorii VIP, dziennikarzy i piłkarzy. Dojazd do tej strefy oraz główna obsługa komunikacyjna stadionu odbywa się poprzez wjazdy od ul. Leonharda i Pana Tadeusza (od północnego-wschodu oraz południowego-wschodu).

Budynek nowego Stadionu Miejskiego w Olsztynie ma przede wszystkim służyć maksymalizacji komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektu zarówno przez drużynę jak i widzów. Obiekt w swoim założeniu ma stać się wizytówką miasta oraz symbolem jego ambicji – dumą Warmii.

Stadion zamknięty jest w zwartej prostopadłościennej bryle która tworzy unikalny charakter obiektu. Pod konstrukcja fasady przykryta przezierną tkaniną PTFE (samoczyszczącą, pokrytą teflonem) jest na stałe związana ze stalowymi dźwigarami podtrzymującymi połać dachu wykończoną membraną oraz z żelbetowym szkieletem trybun (prefabrykaty), a zarazem stanowi integralny element ustroju konstrukcyjnego stadionu. Zakładana iluminacja obiektu, dzięki zmiennej kolorystyce wynikającej z rodzaju wydarzenia , podkreśla charakter imprezy i nadaje jej niepowtarzalną atmosferę.

Elementy podkonstrukcji ułożone są w rytm nawiązujący do historycznego motywu muru pruskiego, wspólnie z folią PTFE, w zależności od pory dnia i nocy decydują o różnorodnym i unikalnym odbiorze wizerunku stadionu.

Centralnym punktem obiektu jest nowoczesna murawa boiska piłkarskiego. Pole gry to prostokąt o wymiarach 105×68 m. Murawa boiska wyposażona jest w system automatycznego nawadniania i drenażu oraz posiada instalację podgrzewania płyty boiska.
Pole gry jest dostępne z tunelu wejściowego dla sportowców zlokalizowanego po zachodniej stronie murawy, prowadzącego bezpośrednio z pomieszczeń szatni zawodniczych, trenerskich i sędziowskich. Ponadto dostęp dla służb ratowniczych i prewencyjnych zapewniono poprzez zaprojektowanie dwóch wjazdów technicznych zlokalizowanych w narożach (południowo – zachodnim i północno – zachodnim) pola gry. Gabaryty przejazdów zaprojektowano w sposób umożliwiający wjazd na murawę wozów straży pożarnej, oraz innych pojazdów.

W obiekcie zaprojektowano jeden poziom trybun. Dolna część od strony wschodniej, północnej i południowej to trybuny częściowo ziemne przekryte prefabrykatami żelbetowymi trybun. Główna promenada stadionu znajduje się na gruncie rodzimym.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób przebywających na stadionie w trakcie różnego rodzaju widowisk sportowych i kulturalnych, w celu zapewnienia odpowiednio szybkiej i sprawnej ewakuacji, na poziomie głównej promenady otaczającej stadion zaprojektowano 18 womitoriów. Każde z nich ma odpowiednią szerokość umożliwiającą sprawną ewakuację z trybun bezpośrednio na poziom terenu wokół stadionu. Projektowane rozwiązania umożliwiają sprawne opróżnienie stadionu w czasie mniejszym niż 8 minut.

Głównym poziomem komunikacyjnym dla wszystkich trybun poza Trybuną VIP jest promenada główna na poziomie ul. Leonharda. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Obszar Promenady Głównej jest otwartą przestrzenią o szerokości co najmniej 8 m, co pozwala na swobodny przepływ kibiców.