Walerego Sławka

Lokalizacja
Kraków
Rok
2015
Status
Projekt koncepcyjny
Powierzchnia
94 000 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Walerego Sławka
Zespoł budynków usługowo-mieszkalnych w Krakowie

Koncepcja

Tekst w przygotowaniu

Galeria