Lokalizacja
Gliwice
Rok
2014
Status
Projekt koncepcyjny
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

FABRYKA DRUTU
Rewitalizacja terenów Starej Fabryki Drutu na dzielnicę kreatywną

Koncepcja

Pracowania PIG Architekci dla Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży opracowała koncepcję wykorzystania dawnych terenów pofabrycznych w centrum Gliwic. Dzięki rewitalizacji, historyczne budynki zyskają nową tożsamość, zamieniając się w przestrzeń przeznaczoną dla branży kreatywnej. W projekcie przewidziano również część komercyjną oraz miejsce otwarte dla społeczności lokalnej.

W przyjętej koncepcji zależało nam na ożywieniu terenów poprzemysłowych w mieście, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału i kontekstu historycznego. Punktem wyjścia jest szacunek dla historycznego charakteru budynków, podobnie jak miało to miejsce w wielu udanych modernizacjach na świecie, m.in. w Zollverein w Zagłębiu Ruhry czy Young Welcome Center w Toronto.

Dzięki modernizacji, dawne tereny pofabryczne zamienią się w przestrzeń przeznaczoną pod działalność artystyczną i kulturalną.Nasza koncepcja przewiduje również rozszerzenie tego założenia o budynki usługowe i biurowe.

Zależało nam na stworzeniu spójnej przestrzeni, w której funkcjonują obok siebie działalność artystyczna i komercyjna. Punktem styku pomiędzy starą zabudową, a nową częścią biurowo – usługową ma być zlokalizowany centralnie, intensywnie czerwony plac, pełniący funkcję głównej przestrzeni publicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja dawnej Fabryki Drutu, jej doskonała komunikacja z pozostałymi częściami aglomeracji, dała nam również impuls do myślenia o tym terenie, jako „bramie wjazdowej” dla Gliwic, miejscu, które może być wizytówką miasta, punktem charakterystycznym na mapie Śląska. Jesteśmy przekonani, że zrewitalizowana fabryka może stać się katalizatorem dalszych, pozytywnych zmian, przyczyniając się do ożywienia ekonomicznego całym regionie i integracji jego mieszkańców.