Kompleks biurowy PGNIG

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2017
Status
Koncepcja konkursowa
Powierzchnia
103 500 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Kompleks biurowy PGNIG
Kompleks biurowy PGNIG w Warszawie

Koncepcja

Projekt jest uzupełnieniem istniejącej na terenie zabudowywany przemysłowej. Istniejące układ urbanistyczny który nazywamy z historycznymi brukowanymi ulicami i zabudową, przechodzi płynnie w nowy założenie urbanistyczne. Poprzez szereg budynków o narastającej skali nawiązujemy do istniejącej historycznej zabudowy.

Proponujemy rozwiązanie urbanistyczne dla całego obszaru w celu jego optymalizacji zgodnie z wytycznymi założonymi w Planie Miejscowym. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi zakres opracowania stanowi część zaprojektowanego założenia urbanistycznego. Etap 1 obejmuje ciąg zabudowy pomiędzy wewnętrzną ulicą a parkiem. Tworzy nową elewację dla nowo zaprojektowanych placów wejściowych.

Jednorodna, spójna oraz wyraźna forma elewacji poprzez swoją artykulację pokazuje charakter dominującej funkcji obiektu, odzwierciedla uniwersalny charakter wnętrz (zmienność, adaptacyjność). Modułowość układu, powtarzalność detalu to świadomy wybór uwzględniający zarówno wymiar estetyczny, jak i ekonomiczny. Budynki materiałowo nawiązują do przemysłowego charakteru obszaru. Dominujące materiały – stal i cegła nawiązują do historycznych budynków fabrycznych. Dachy pokryte są zielenią ekstensywną, chroniącą budynek przed nadmiernym nagrzaniem, oraz podkreśla charakter krajobrazowy terenu.

Park centralny o wymiarach 250m x 40m na gruncie rodzimym, wchłania istniejący drzewostan. Komponowany jest ciągiem ogrodów o mniejszej skali i różnorodnym charakterze. Jest miejscem odpoczynku i rekreacji dla pracowników. Tworzy przyjazny mikroklimat w nowym zespole budynków.

Istniejąca zabudowa jest uzupełniona nowymi miejscami. Tworzone są 2 nowe reprezentacyjnych place wejściowe: przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Bema vis a vis placu istniejącego kościoła reprezentacyjny stanowiący wejście do nowego kompleksu biurowego i pomiędzy istniejącym historycznym wjazdem i wieżą ciśnień, nowy plac wejściowy na teren Gazowni Warszawskiej. Place nanizane są na projektowaną wewnętrzną ulicę, oś widokową na kościół. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Elewacją ulicy jest ciąg nowej zabudowy pawilonowej wzdłuż Kasprzaka. Centralny park na gruncie rodzimym, w sercu założenia, komponowany ciągiem ogrodów o różnorodnym charakterze.

 

Projekt zakłada całościowe podejście do idei zrównoważonego rozwoju. Budynki posiadają zwarte bryły, minimalizujące straty energetycznie oraz wyposażenie techniczne gwarantujące optymalne koszty eksploatacyjne, przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycji. Wejście główne jest zlokalizowane w budynku spółki A od strony reprezentacyjnego placu przy ulicy Kasprzaka.

Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę kompleksu połączonych budynków biurowych wraz z garażami podziemnymi. Inwestycja posiada dwie kondygnacje podziemne garażowe na łączną ilość 468 samochodów. Na poziomach podziemnych mieszczą się również pomieszczenia techniczne, zbiornik retencyjny i hydrantowy. Powyżej poziomu terenu zespół podzielony jest na następujące elementy: spółka A jest zespołem 2 budynków o wysokości 7 i 12 kondygnacji, spółka B ma 7 kondygnacji a spółka C jest zespołem budynków o wysokości 4 i 5-ciu kondygnacji.

 

 

Budynki tworzą ciąg zabudowy wzdłuż ulicy wewnętrznej. Z każdego budynku dostępny jest otwarty wewnętrzny ogród na gruncie naturalnym. Wielokondygnacyjne hole wejściowe pełnią funkcję reprezentacyjną. Są granicą między przestrzenią pół-publiczną (placami) i prywatną (park) spółki.

 

Na kondygnacji parterowej przewidziane są dostępne poprzez hol główny pomieszczenia: centrum konferencyjne zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku spółki A. Centrum jest dostępne z holu wejściowego i otwiera się na park. W centrum jest sala na 200 osób z możliwością podziału. Kantyna dla pracowników zlokalizowana jest na parterze przy głównym holu. Kantyna otwiera się na park wewnętrzny. Siłownia zlokalizowana jest na 1 piętrze spółki A w dominancie.

W projekcie przyjęto na kondygnacjach powierzchnie otwarte biurowe – „open space” oraz pomieszczenia biurowe jako wydzielone pokoje. Na najwyższych kondygnacjach dominanty zlokalizowane są gabinety zarządu spółki A.