Lokalizacja
Warszawa
Rok
2016
Status
Zrealizowany
Powierzchnia
3 000 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Boiska sportowe PKIN
Boiska sportowe przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

Koncepcja

Głównym założeniem projektu koncepcyjnego jest stworzenie sezonowego obiektu sportowego w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Planowany obiekt znajduje się od wschodniej strony PKiN, przy Placu Defilad.Druga możliwość to plac od północno zachodniej strony pałacu.

W skład projektowanego kompleksu sportowego wchodzą następujące elementy:

  • Zaplecze sanitarne w postaci pawilonów kontenerowych, zaopatrzone w szatnie męskie, żeńskie oraz toalety.
  • Część magazynowa
  • W lokalizacji wschodniej – 3 boiska o nawierzchni piaszczystej – 2 boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16m x 8m, z pięciometrową opaską ( poboczem ) oraz 1 boisko do plażowej piłki nożnej o wymiarach 36m x 17m z dwumetrową opaską ( poboczem ). Dodatkowo w tej lokalizacji jest wydzielony plac pod funkcję małej gastronomii, z możliwością parkowania i podłączenia do zasilania food trucków.
  • W lokalizacji północno-zachodniej – 2 boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16m x 8m, z pięciometrową opaską (poboczem)
  • Kompleks jest otoczony dookoła piłkochwytami montowanymi na słupkach o wysokości 3 m – montowanymi czasowo w metalowych tulejach obciążonych piaskiem.
  • Powierzchnia założenia jest wypełniona piaskiem o grubości warstwy 40 cm ograniczonego wokół linią z worków z piaskiem.
  • Założenie posiada miejsce na mobilną trybunę w konstrukcji lekkiej stalowej, przeznaczoną na 300 widzów. Jej lokalizacja znajduje się od strony chodnika, pozostawiając wymagane światło przejścia nie ogranicza komunikacji pieszej.

Istniejące mury wzdłuż ciągu pieszego, zostaną obłożone okleiną drewnianą i będą pełniły funkcję dodatkowych siedzisk – możliwych do łatwego montażu i demontażu.

Cały kompleks mieści się na powierzchni około 120m x 25m. Całość proponowanych rozwiązań ma charakter sezonowy – i może być w dowolnym momencie zdemontowana.

Nowo proponowana funkcja rekreacyjno-sportowa sprawi że obszar o niezdefiniowanym jak dotąd programie użytkowym zyska nowy atrakcyjny charakter stając się rozpoznawalnym i atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców Warszawy. Przestrzeń przeznaczona na małą gastronomię znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie boisk stanowić ma doskonałe miejsce odpoczynku dla użytkowników jak i zachęcić poprzez obserwowanie grających do aktywnego uprawiania sportu.