Milczańska

Lokalizacja
Poznań
Rok
2016
Status
Konkurs, II nagroda
Powierzchnia
22 700 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

Milczańska
Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Milczańskiej w Poznaniu

Koncepcja

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Milczańskiej 3 w Poznaniu. Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Łacina. W najbliższym otoczeniu dynamicznie rozwija się zabudowa mieszkaniowa o charakterze pierzejowym.

Od wschodu z działką będą graniczyły tereny parkowe – wprowadzone w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast od zachodu ulica Milczańska. W podbliżu inwestycji powstaje również centrum handlowe Posnania.

Obiekt został zaprojektowany w formie półzamkniętego kwartału. Zachodnia fasada przebiega wzdłuż obowiązującej linii zabudowy ulicy Milczańskiej, skrzydło południowe zaprojektowano równolegle do drogi wewnętrznej 23KD-D wprowadzonej w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, skrzydło północno – zachodnie przebiega wzdłuż drogi wewnętrznej obsługującej parking terenowy, natomiast skrzydło wschodnie, zorientowane w sposób optymalny dla nasłonecznienia ze wschodu i zachodu zaprojektowano wzdłuż zielonych terenów rekreacyjnych 6ZP.

Budynek mieszkalny posiada 6 kondygnacji nadziemnych, oraz kondygnację garażową wyniesioną ponad poziom terenu o 1,5m. Wysokość budynku wynosi 20m.
W części mieszkalnej zaprojektowano 207 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, spełniających wymagania założonej struktury.

Skrzydło zachodnie z mieszkaniami zorientowanymi wschód – zachód zaprojektowano w układzie korytarzowym, obsługiwanym przez 2 klatki schodowe. Natomiast skrzydło północno – zachodnie, zachodnie i południowe z 6 klatkami schodowymi zaprojektowano w klasycznym układzie klatkowym, wykorzystującym powtarzalne moduły mieszkań. Wszystkie klatki schodowe będą dostępne z wewnętrznego patio.

 

Podstawowe założenia układu urbanistycznego:

Bryłę można podzielić na 3 strefy:

Wysokość kondygnacji garażu, oraz odpowiednio zaprojektowane przegłębienia płyty fundamentowej umożliwiają zastosowanie ruchomych platform parkingowych. W efekcie możliwa jest rezygnacja z dodatkowej kondygnacji parkingowej, optymalizacja konstrukcji żelbetowej i płytsze posadowienie budynku przy zachowaniu odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.