Stadion w Chorzowie

Lokalizacja
Chorzów
Rok
2013 - 2017
Status
Konkurs, I nagroda
Powierzchnia
61 943 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

Stadion w Chorzowie
Stadion piłkarski w Chorzowie

Koncepcja

Nowy stadion Ruchu Chorzów przewidziany jest w miejscu istniejącego i funkcjonującego stadionu.
Dookoła obiektu planuje się plac stanowiący miejsce gromadzenia się kibiców przed meczem dlatego starannie zostały dobrane miejsca lokalizacji wejść w ogrodzeniu na teren wokół budynku. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby możliwie ułatwić kibicom przemieszczanie się z komunikacji miejskiej oraz parkingów samochodowych, autokarowych w pobliże stadionu.

Budynek będzie bardzo charakterystycznym punktem widocznym z trasy DTŚ. Został zaprojektowany tak, aby jego elewacja zmieniała się w zależności od miejsca z którego się na nią patrzy. Jadący samochodami ludzie będą mogli obserwować dominującą nad trasą bryłę stadionu który powoli w miarę zmiany kąta patrzenia, zmieniać będzie kolor z białego na niebieski oraz stopniowo będzie ukazywać się wycięta w elewacji nazwa klubu.

Projektowany obiekt jest architekturą typowo sportową, którego forma podporządkowana jest głównie pełnionej funkcji oraz wygodzie i bezpieczeństwu użytkowników imprez masowych. Punktem wyjścia dla kształtu bryły stadionu jest istniejące prostokątne pole gry. Narożniki obiektu ukształtowano tak, by zapewnić jak najlepszą widoczność z trybun na boisko. Żelbetowe trybuny, prócz całkowitego zadaszenia, planuje się okryć ażurową elewacją. Narożniki zewnętrznej ażurowej powłoki zostają zaokrąglone. Idea zmieniającej się w ruchu elewacji nawiązuje do nazwy oraz kolorystyki klubowej. Ażurowa elewacja składa się z wygiętych kątowników zestawionych do siebie bokami.

Z jednej strony pomalowane na biało z drugiej na niebiesko dają efekt zmiany i stopniowania koloru dla obserwatora obchodzącego lub przejeżdżającego obok stadionu. Dodatkowo w kątownikach wycięta jest nazwa klubu w taki sposób aby w zależności od kąta patrzenia na stadion napisy zmieniały się razem z kolorem. Te zabiegi sprawiają, że budynek wygląda inaczej z każdej strony przez co mamy wrażenie, że jest w ruchu.

Centralnym punktem obiektu jest nowoczesna murawa boiska piłkarskiego. Pole gry mierzy 105,00 m długości i 68,00 m szerokości. Murawa została przebudowana w niedalekiej przeszłości i przystosowana do obowiązujących norm, przepisów i zaleceń polskich i międzynarodowych Organizacji piłkarskich.
Istniejąca murawa boiska jest wyposażona w system automatycznego nawadniania oraz drenażu i posiada instalację podgrzewania płyty boiska. Pole gry nie jest objęte modernizacją, gdyż jego istniejąca forma jest wystarczająca dla celu jaki ma spełniać po realizacji przedmiotowej Inwestycji.
Sugeruje się, aby podczas organizowania wydarzeń niesportowych na stadionie zabezpieczać murawę przed uszkodzeniem systemem ochronnym typu Roll Away. Funkcjonuje on na zasadzie metalowych płyt układanych na dystansach nad murawą. System ten nie jest uwzględniony w kosztach realizacji.

Pole gry nie jest objęte modernizacją, gdyż jego istniejąca forma jest wystarczająca dla celu jaki ma spełniać po realizacji przedmiotowej Inwestycji. Sugeruje się, aby podczas organizowania wydarzeń niesportowych na stadionie zabezpieczać murawę przed uszkodzeniem systemem ochronnym typu Roll Away. Funkcjonuje on na zasadzie metalowych płyt układanych na dystansach nad murawą. System ten nie jest uwzględniony w kosztach realizacji.
Pole gry jest dostępne z tunelu wejściowego dla sportowców zlokalizowanego po zachodniej stronie murawy, prowadzącego bezpośrednio z pomieszczeń szatni zawodniczych, trenerskich i sędziowskich. Ponadto dostęp dla służb ratowniczych i prewencyjnych zapewniono poprzez zaprojektowanie dwóch wjazdów technicznych zlokalizowanych w narożach (południowo – zachodnim i północno – zachodnim) pola gry.

W obiekcie zaprojektowano jeden poziom trybun. W centralnej części trybuny zachodniej, zwyczajowo nazywanej trybuną główną (Main Stand), przewidziano miejsca dla prasy (wyposażone w biurka, złącza telekomunikacyjne oraz gniazda zasilania) oraz trybunę honorową.
Przewiduje się podział trybun na trybunę północną, wschodnią, południową, honorową oraz trybunę kibiców drużyny przyjezdnej. Część trybun wraz z towarzyszącymi kubaturami zlokalizowanymi w pod trybuniu jest niedostępna dla większości kibiców i całkowicie objęta ścisłą kontrolą dostępu. Dotyczy to Trybuny honorowej VIP oraz trybuny prasowej.

Część dla gości zlokalizowana będzie w południowo wschodnim narożniku. Zgodnie z wytycznymi przewidziano ok 1 200 miejsc dla kibiców przyjezdnej drużyny w tym 10 miejsc dla niepełnosprawnych. Młyn przewidziano na północnej trybunie. Zgodnie z wytycznym jest możliwość zdemontowania krzesełek.

Zasadniczą część powierzchni obiektu stanowi komunikacja pozioma oraz pionowa. Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób przebywających na stadionie w trakcie różnego rodzaju widowisk sportowych i kulturalnych, w celu zapewnienia odpowiednio szybkiej i sprawnej ewakuacji, zaprojektowano 18 womitoriów o odpowiedniej szerokości umożliwiających sprawną ewakuację z trybun bezpośrednio na poziom terenu wokół stadionu.

Głównym poziomem komunikacyjnym jest promenada na parterze. Została ona podzielona na niezależne sektory pod głównymi trybunami północną, południową, wschodnią oraz włączoną w budynek część VIP w zachodnim skrzydle. Każda z nich posiada osobne wejścia z kontrolą biletów, gastronomię, punkty sanitarne i medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Odpowiednio zaprojektowano tam wejścia 18 womitoriami. Transfer kibiców na trybuny poprzedzony jest kontrolą biletową wraz z kontrolą bezpieczeństwa.

Wszystkie powierzchnie komunikacji ogólnodostępnej poza wydzielona częścią budynku w skrzydle zachodnim są otwartymi przestrzeniami nie zamkniętymi przegrodami budowlanymi. Pozwala to na swobodny przepływ tłumu bez spowalniania ewakuacji osób z trybun zbędnymi przeszkodami, a także w przypadku pożaru zapewnia swobodny przepływ powietrza i wywiewanie dymu mogącego mieć wpływ na płynność ewakuacji oraz bezpieczeństwo opuszczających trybuny kibiców.

W parterze zachodniego skrzydła obiektu stadionu projektuje się zespół szatni zawodników. Przewidziano dwa w pełni wyposażone węzły szatni dla sportowców wraz z przylegającymi funkcjami, takimi jak odnowa biologiczna, czy sala rozgrzewki. Ponadto każda szatnia posiada szatnię trenerów, pomieszczenia sanitariatów. Dodatkowo dla drużyny rezydującej w obiekcie zapewniono pomieszczenia pralni i suszarni strojów sportowych.
Układ funkcjonalny, powierzchnie pomieszczeń zespołów szatniowych projektowane są zgodnie ze standardami i wytycznymi UEFA, FIFA i PZPN.