Głównym poziomem komunikacyjnym jest promenada na parterze. Została ona podzielona na niezależne sektory pod głównymi trybunami północną, południową, wschodnią oraz włączoną w budynek część VIP w zachodnim skrzydle. Każda z nich posiada osobne wejścia z kontrolą biletów, gastronomię, punkty sanitarne i medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Odpowiednio zaprojektowano tam wejścia 18 womitoriami. Transfer kibiców na trybuny poprzedzony jest kontrolą biletową wraz z kontrolą bezpieczeństwa.

Wszystkie powierzchnie komunikacji ogólnodostępnej poza wydzielona częścią budynku w skrzydle zachodnim są otwartymi przestrzeniami nie zamkniętymi przegrodami budowlanymi. Pozwala to na swobodny przepływ tłumu bez spowalniania ewakuacji osób z trybun zbędnymi przeszkodami, a także w przypadku pożaru zapewnia swobodny przepływ powietrza i wywiewanie dymu mogącego mieć wpływ na płynność ewakuacji oraz bezpieczeństwo opuszczających trybuny kibiców.

W parterze zachodniego skrzydła obiektu stadionu projektuje się zespół szatni zawodników. Przewidziano dwa w pełni wyposażone węzły szatni dla sportowców wraz z przylegającymi funkcjami, takimi jak odnowa biologiczna, czy sala rozgrzewki. Ponadto każda szatnia posiada szatnię trenerów, pomieszczenia sanitariatów. Dodatkowo dla drużyny rezydującej w obiekcie zapewniono pomieszczenia pralni i suszarni strojów sportowych.
Układ funkcjonalny, powierzchnie pomieszczeń zespołów szatniowych projektowane są zgodnie ze standardami i wytycznymi UEFA, FIFA i PZPN.