Stadion w Sosnowcu

Lokalizacja
Sosnowiec
Rok
2016
Status
Konkurs, II nagroda
Powierzchnia
173 207 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

STADION W SOSNOWCU
Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu

Koncepcja

Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu obejmujący stadion piłkarski, halę sportową, stadion zimowy oraz multimedialną galerię sportu, wraz z otaczającymi przestrzeniami publicznymi, przewidziany jest na wolnym od zabudowy obszarze Parku Środula.

Park Sportowy obejmuje zespół 3 budynków (stadion, hala sportowa oraz stadion zimowy) pawilon usługowy z przestrzenią eventową oraz plenerowe obiekty sportowe takie jak boiska, park rowerowy, siłownia pod gołym niebem i ścieżki spacerowe.

Budynki stanowią funkcjonalnie powiązany kompleks otoczony spójną fasadą. Całe założenie przywodzi na myśl park technologiczny, fabrykę sportu, którego głównym motorem nie są maszyny, a aktywność fizyczna i emocje kibiców.

Typologia zabudowy mieszkaniowej przylegającej do ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego od strony południowej oraz bliskie sąsiedztwo ogrodów działkowych nosi znamiona charakterystycznego dla województwa śląskiego przemysłowego układu urbanistycznego. Wewnętrzna oś projektowanego założenia jest przedłużeniem alei działkowej, a lokalizacja u podnóża stoku narciarskiego Środula pawilonu usługowego jest swoistym zaproszeniem spacerujących do wnętrza założenia. Przyjęte rozwiązania projektowe nawiązujące do stylistyki industrialnej w połączeniu ze skalą kompleksu sportowego przywodzą na myśl życiodajne zakłady pracy stanowiące niegdyś ramę życia codziennego klasy robotniczej.

Obiekty stadionu oraz hal sportowych wyznaczają przestrzeń publiczną – „Plac Centralny”, stanowiącą strefę wejściową do 3 budynków dla zwykłych kibiców. Jednocześnie jest to plac będący miejscem przeznaczony do organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Na plac prowadzą 3 wejścia – od strony ulicy gen. Mariusza Zaruskiego, od strony północnej oraz od strony wschodniej (parkingu). Dojście z parkingu stanowi dodatkowo zadaszoną strefę pomiędzy halą sportową i stadionem zimowym. Zwieńczeniem placu jest wielofunkcyjny pawilon usługowy. Decyzja o odseparowaniu funkcji komercyjnych w formie niezależnego pawilonu podyktowana była potrzebą
podkreślenia wagi i animacji różnorodnych zdarzeń w przestrzeni Placu Centralnego. Usytuowanie funkcji komercyjnych w pawilonie umożliwia dużo bardziej elastyczny wynajem przestrzeni dla funkcji takich jak m.in. fitness club, sklep sportowy, sklep kibica, sportbar, restauracja czy kawiarnia. Przestrzeń znajdująca się bezpośrednio przed pawilonem poprzez zagłębienie w posadzce placu może być wykorzystywane jako dodatkowa widownia dla mniej formalnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Zachodnia pierzeja placu (przy wschodniej trybunie stadionu) mieści ogólnodostępne powierzchnie komercyjne dodatkowo wzbogacające program funkcjonalny placu. Fasada składa się ze słupów żelbetowych ujętych w ramy stalowych dwuteowników ustawionych na głównych osiach konstrukcyjnych. Przestrzenie pomiędzy słupami wypełnione są siatką cięto-ciągnioną na podkonstrukcji stalowej. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala na atrakcyjne i różnorodne podświetlenie fasad poszczególnych obiektów w nocy. Wymienione elementy zagospodarowania przestrzeni Parku Sportowego uzupełnione są małą architekturą, nawiązującą do jego stylistyki. Obszar parku przenika się z częścią komunikacyjną – obszary zielone zamknięte w geometrycznych kształtach poprzecinane są dynamiczną siatką ścieżek.

Największym obiektem Centrum Sportowego w Sosnowcu jest stadion piłkarski. Centralnym punktem obiektu jest nowoczesna murawa boiska piłkarskiego. Pole gry to prostokąt o wymiarach 105 x 68 m. Pole gry jest dostępne z tunelu wejściowego dla sportowców zlokalizowanego po zachodniej stronie murawy, prowadzącego bezpośrednio z pomieszczeń szatni zawodniczych, trenerskich i sędziowskich. W centralnej części trybuny zachodniej, zwyczajowo nazywanej trybuną honorową / VIP / Główną przewidziano miejsca dla prasy (wyposażone w biurka, złącza telekomunikacyjne oraz gniazda zasilania) oraz miejsca dla widzów kategorii VIP.

Komunikację dla trybun zapewnia promenada główna. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Obszar Promenady Głównej jest otwartą przestrzenią o szerokości co najmniej 8 m, co pozwala na swobodny przepływ kibiców. Stadion przewidziany jest dla 12 000 widzów z możliwością rozbudowy o dodatkowe 3000 poprzez dobudowę 5 ostatnich rzędów w formie lekkiej konstrukcji stalowej.

Trybuny oraz podstawowa konstrukcja nośna budynku wykonana jest w technologii żelbetowej prefabrykowanej, dźwigary dachowe zaprojektowano jako stalowe kratownice. Dach przykryty jest blachą trapezową z fragmentami wykonanymi z poliwęglanu.

Kolejnym obiektem zespołu jest hala sportowa o pojemności 3 000 miejsc. Sercem budynku jest płyta boiska o wymiarach 46 x 30 m, umożliwiająca rozgrywki w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. Wejście dla drużyn znajduje się od strony trybuny wschodniej W tym samym rejonie zaplanowano wejścia do strefy VIP oraz mediów. Główne wejście dla widzów do foyer / holu znajduje się od strony północnej oraz od strony zachodniej (Placu Centralnego / stadionu). W ramach obiektu w strefie wejścia zaprojektowano nowoczesne zaplecze szatniowe. Dostęp widzów do trybun odbywa się z poziomu 02. Ewakuacja odbywa się 4 głównymi klatkami schodowymi oraz poprzez klatki schodowe znajdujące się w foyer.

Kolejnym elementem kompleksu jest stadion zimowy, na którym zorganizowane zostały miejsca dla 2500 widzów. Centralnym punktem budynku jest lodowisko o wymiarach 61 x 30 m umożliwiające wielofunkcyjne wykorzystanie. Wejście dla sportowców się od strony trybuny wschodniej W tym samym rejonie zaplanowano wejścia do strefy VIP oraz mediów. Główne wejście dla widzów do foyer / holu znajduje się od strony południowej oraz od strony zachodniej (Placu Centralnego / stadionu). W ramach obiektu w strefie wejścia zaprojektowano nowoczesne zaplecze szatniowe. Ewakuacja odbywa się 4 głównymi klatkami schodowymi oraz poprzez klatki schodowe znajdujące się w foyer.