Lokalizacja
Warszawa
Rok
2013
Status
Projekt koncepcyjny
Powierzchnia
13 587 m²
Zakres
Opracowanie projektu koncepcyjnego

VOGLA
Park handlowy w Warszawie

Koncepcja

Tekst w przygotowaniu

Galeria