Życzliwa

Lokalizacja
Warszawa
Rok
2017
Status
Projekt budowlany
Powierzchnia
37 740 m²
Zakres
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Życzliwa
Budynek mieszkaniowy na ul. Życzliwej w Warszawie

Koncepcja

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdami do garażu, wejściami oraz elementami zagospodarowania terenu, mieszczącego przy ul. Modlińskiej i ul. Życzliwej w dzielnicy Białołęka. Zaprojektowany obiekt składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Dojazd do obiektu planowany jest z projektowanego przedłużenia ul. Obrazkowej. Wjazd do garażu podziemnego na poziom -1 usytuowany jest w północno-wschodniej części działki, bezpośrednio z przedłużenia ul. Obrazkowej. Wjazd do garażu podziemnego na poziom -2 usytuowany jest w północno-zachodniej części terenu inwestycji z projektowanej drogi wewnętrznej.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Wysokość budynku wynosi 16 m (mierzona od projektowanego poziomu parteru do attyki dachu). Pośrodku budynku znajduje się obniżenie budynku do IV kondygnacji, gdzie wysokość budynku wynosi 12,90. Jest to budynek średniowysoki (SW).

Budynek posiada pięć naziemnych kondygnacji mieszkalnych oraz dwie kondygnacje podziemne, na których mieszczą się pomieszczenia techniczne i garaż na sto czterdzieści samochodów, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Na teren inwestycji wjeżdża się wjazdem z projektowanego przedłużenia ul. Obrazkowej, zlokalizowanym w północno-wschodnim krańcu terenu inwestycji. Wjazd do garażu podziemnego na poziom -1 usytuowany jest w północno-wschodniej części działki, bezpośrednio z przedłużenia ul. Obrazkowej. Wjazd do garażu podziemnego na poziom -2 usytuowany jest w północno-zachodniej części terenu inwestycji z projektowanej drogi wewnętrznej. Wejście do klatek zlokalizowane zostało w północno-zachodniej części budynku.

Wejście jest wyniesione względem poziomu drogi wewnętrznej o 3,5 m. Komunikację pionową stanowią klatki schodowe i windy. Prowadzą one z kondygnacji podziemnych do kondygnacji +4. Na parterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze budynku znajduje się po dziewiętnaście mieszkań, a na czwartym piętrze – siedemnaście mieszkań. Obrys garażu podziemnego wychodzi poza obrys części nadziemnej obejmując swoim zasięgiem również przestrzeń pod wewnętrznym dziedzińcem i część działki od strony zachodniej. Na płycie garażu znajdują się ogródki lokatorskie i tereny zieleni ogólnodostępnej dla mieszkańców.